Prapa

Seri ECH/AG2

Konvektori elektrik Electrolux ECH/AG2 përfshin teknologji të përparuara të ngrohjes, të cilat janë bërë një garantues i funksionimit dhe ekonomisë së besueshme. Shfleto të gjithë Seri ECH/AG2
Seri ECH/AG2
5 cop.
 • 3 herë më ekonomike* (*në krahasim me konvektorët konvencionalë me një njësi kontrolli mekanik)
 • Kontroll Wi-Fi
 • Kontroll automatik i qetë i energjisë në varësi të deltes së temperaturave (të përzgjedhura dhe aktuale në dhomë)
 • Elementi i ngrohjes HEDGEHOG. Ngrohja 20% më shpejt, dimensionet super kompakte për shkak të rritjes së transferimit të nxehtësisë, nxehtësia e rehatshme arrihet me një temperaturë 15% më të ulët të elementit të ngrohjes. Jeta e shërbimit 25 vjet. E patentuar
 • Funksionim i sigurt dhe i besueshëm
 • Periudha e garancise: 5 vjet
 • Efektive për ambiente me spf. deri ne: 12 m²
 • Numri i regjimëve të ngrohjes: 1
 • Lloji i kontrollit: Elektronik
Lexo më shumë
 • 3 herë më ekonomike* (*në krahasim me konvektorët konvencionalë me një njësi kontrolli mekanik)
 • Kontroll Wi-Fi
 • Kontroll automatik i qetë i energjisë në varësi të deltes së temperaturave (të përzgjedhura dhe aktuale në dhomë)
 • Elementi i ngrohjes HEDGEHOG. Ngrohja 20% më shpejt, dimensionet super kompakte për shkak të rritjes së transferimit të nxehtësisë, nxehtësia e rehatshme arrihet me një temperaturë 15% më të ulët të elementit të ngrohjes. Jeta e shërbimit 25 vjet. E patentuar
 • Funksionim i sigurt dhe i besueshëm
 • Periudha e garancise: 5 vjet
 • Efektive për ambiente me spf. deri ne: 15 m²
 • Numri i regjimëve të ngrohjes: 1
 • Lloji i kontrollit: Elektronik
Lexo më shumë
 • 3 herë më ekonomike* (*në krahasim me konvektorët konvencionalë me një njësi kontrolli mekanik)
 • Kontroll Wi-Fi
 • Kontroll automatik i qetë i energjisë në varësi të deltes së temperaturave (të përzgjedhura dhe aktuale në dhomë)
 • Elementi i ngrohjes HEDGEHOG. Ngrohja 20% më shpejt, dimensionet super kompakte për shkak të rritjes së transferimit të nxehtësisë, nxehtësia e rehatshme arrihet me një temperaturë 15% më të ulët të elementit të ngrohjes. Jeta e shërbimit 25 vjet. E patentuar
 • Funksionim i sigurt dhe i besueshëm
 • Periudha e garancise: 5 vjet
 • Efektive për ambiente me spf. deri ne: 15 m²
 • Numri i regjimëve të ngrohjes: Rregullimi i fuqise pa shkall
 • Lloji i kontrollit: Inverter
Lexo më shumë
 • 3 herë më ekonomike* (*në krahasim me konvektorët konvencionalë me një njësi kontrolli mekanik)
 • Kontroll Wi-Fi
 • Kontroll automatik i qetë i energjisë në varësi të deltes së temperaturave (të përzgjedhura dhe aktuale në dhomë)
 • Elementi i ngrohjes HEDGEHOG. Ngrohja 20% më shpejt, dimensionet super kompakte për shkak të rritjes së transferimit të nxehtësisë, nxehtësia e rehatshme arrihet me një temperaturë 15% më të ulët të elementit të ngrohjes. Jeta e shërbimit 25 vjet. E patentuar
 • Funksionim i sigurt dhe i besueshëm
 • Periudha e garancise: 5 vjet
 • Efektive për ambiente me spf. deri ne: 22 m²
 • Numri i regjimëve të ngrohjes: 1
 • Lloji i kontrollit: Elektronik
Lexo më shumë
 • 3 herë më ekonomike* (*në krahasim me konvektorët konvencionalë me një njësi kontrolli mekanik)
 • Kontroll Wi-Fi
 • Kontroll automatik i qetë i energjisë në varësi të deltes së temperaturave (të përzgjedhura dhe aktuale në dhomë)
 • Elementi i ngrohjes HEDGEHOG. Ngrohja 20% më shpejt, dimensionet super kompakte për shkak të rritjes së transferimit të nxehtësisë, nxehtësia e rehatshme arrihet me një temperaturë 15% më të ulët të elementit të ngrohjes. Jeta e shërbimit 25 vjet. E patentuar
 • Funksionim i sigurt dhe i besueshëm
 • Periudha e garancise: 5 vjet
 • Efektive për ambiente me spf. deri ne: 28 m²
 • Numri i regjimëve të ngrohjes: 1
 • Lloji i kontrollit: Elektronik
Lexo më shumë
Regjistrohu për tonë lajme
Bëhu i pari që merr informacion në lidhje me proktet te rinj dhe zbritjet e reja
Bëhu i pari që merr informacion në lidhje me proktet te rinj dhe zbritjet e reja
Vendosni numrin në format
Ju keni sukses abonuar për lajmet nga Shtëpi-rehati!